تبلیغات
طرح تتـــــا در کرمانشــاه - شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام

هوالخلاق

آیین نامه ثبت نام

1-مدارک لازم جهت ثبت نام

الف: یک قطعه عکس

ب: کپی شناسنامه مهارت آموز

ج:تکمیل فرم ثبت نام

د:تسویه کامل شهریه

 

2-شروع ثبت نام هرترم از 15روزپایانی هرترم تا15روز ماه بعد مجموعا یک ماه است.

 

3-والدین تاقبل از شروع کلاس ها میتوانند کلاس راکنسل کنند درغیراینصورت مبلغ 50.000 ریال از شهریه پرداختی کسرخواهد شد.

 

4-تغییر کلاس های انتخابی فقط تا قبل از شروع ترم خواهد بود.درغیراینصورت امکان پذیر نخواهد بود.

 

5-کلاس ها درزمان های مشخص شده شروع وپایان میابد مهارت آموزان باید قبل از شروع ، درکلاس حضورداشته باشند.

 

6-غیبت مهارت آموزاطلاع داده شود ،غیبت بیش از سه جلسه ،مهارت آموز از کلاس حذف می شود .

 

7-درزمان شروع کلاس ها والدین درکلاس حضور نخواهند داشت.

 

8-لوازم موردنیاز هرجلسه در شروع ترم اعلام میشود هرجلسه مهارت آموز موظف است همراه خود داشته باشد.

 

 برچسب ها: ثبت نام ترم جدید